Het monument

Veel familie’s hebben een wapen. Van Sibon is (nog) niet met duidelijkheid bekend of er een is. Wat de Stichting Vrienden van Sibon wel heeft is een Monument.
Op de jaarlijkse ontmoetingsdag in 1998 werd aan ieder verzocht een steen mee te nemen uit zijn of haar woon-/geboorteplaats. Deze stenen zijn verzameld en door de kunstenaar Harm Jan Roeles uit Beuningen tot een geheel gebracht om zo de samenhang van de leden van de Stichting Vrienden van Sibon te symboliseren.
Op 11 september 1999 is het monument, onder grote belangstelling van de leden, geplaatst op de grond van Annelies Arling, aan de Hondsrugweg te Valthe.
De exacte plaats is: Hoek Schaapskuilweg / Hondsrugweg in Valthe. Het monument is vanaf de openbare weg goed zichtbaar.

het Monument

Foto monument 11 september 1999