Algemene informatie van het bestuur

Van de penningmeester:

In de afgelopen bestuursvergadering zijn er enkele belangrijke beslissingen genomen.
Hans en Annelies, redactie van de Sibon-kroniek, hadden voorafgaande aan de vergadering het bestuur te kennen gegeven dat zij stoppen per 31 december 2008. Vanaf de geboorte van de Kroniek zijn zij actief geweest in de redactie. Een lange tijd. Het bestuur is van mening dat zij hun werkzaamheden naar volle tevredenheid hebben uitgevoerd. Wij keken altijd uit naar het verschijnen van de Kroniek.
Wat door al die jaren heen het juiste bindmiddel bleek te zijn voor de Stichting. Een icoon die niet verloren mag gaan.
In de vergadering gaf Benno Sibon (huidige penningmeester) aan dat hij de redactieactiviteiten van Hans en Annelies op zich wilde nemen. Uiteraard met steun. Die steun kwam van Annie van Riel-Sibon en Conny Sibon. Benno stelde wel dat hij dat niet kon combineren met het penningmeesterschap. Margriet Halverhout-Sibon bood daarop aan het penningmeesterschap op zich te nemen. Na ampele overwegingen werd door het bestuur de bovenstaande mutatie vastgesteld.
Hieronder de bestuursmutatie vanaf 1 januari 2009.


Penningmeester
Margriet Halverhout-Sibon
Adres Berkenstraat 68
Postcode 5802 DB
Plaats Venray
Telefoon 0478-584833
E-mailadres halsib@ziggo.nl


Redactieleden Sibon Kroniek
Paula / Bjorn Sibon Conny Sibon
Adres Nachtegaalstraat 7 Adres Heusdenhoutsestraat 30
Postcode 5735 EP Postcode 4817 WD
Plaats Aarle - Rixtel Plaats Breda
Telefoon 0492 - 381610 Telefoon 076 - 8882952
E-mailadres Paula / Bjorn Sibon E-mailadres csph@casema.nl

Annie van Riel-Sibon
Adres Schubertstraat 1
Postcode 5102 BH
Plaats Dongen
Telefoon 0162 - 315108
E-mailadres anniesibon@gmail.com

Doordat Margriet het penningmeesterschap op zich neemt verandert er niets aangaande de bankrekening. Deze blijft zoals voorheen. Contributiegeleden, giften en of donaties kunt U over maken naar bankrekening:

Regio Bank T.N.V. St. Vrienden van Sibon Venray, rekening nummer: 09.28.99.20.71
Voor betalingen vanuit andere Europesche landen:
IBAN: NL35 RBRB 09 28 99 20 71

Bij betaling altijd vermelden Uw naam, adres en woonplaats en waarvoor de betaling is bestemd.

Kopij kan U vanaf 1 januari 2009 sturen naar:
Paula Sibon,
Nachtegaalstraat 7, 5735 EP Aarle-Rixtel
Email: Paula / Bjorn Sibon

Graag tekst bestand(en) in Office Word en foto('s) digitaal in jpg formaat aanleveren.