Financiën

De penningmeester is belast met het geldelijk beheer van de stichting en draagt zorg voor het innen van de contributie-
gelden.
Ieder boekjaar (gelijklopend aan het kalenderjaar) legt hij/zij rekening en verantwoording af aan het bestuur. Hij/zij draagt zorg voor het financieel jaarverslag / - begroting.

Penningmeester
Margriet Halverhout-Sibon
Adres Berkenstraat 68
Postcode 5802 DB
Plaats Venray
Telefoon 0478-584833
E-mailadres halsib@ziggo.nl