Algemene informatie foto's Sibonnen-dagen

Voor eventuel(e) aanvulling(en) op de foto's kunt u een e-mail sturen naar:
Paula Sibon - Foto's voor op website S.v.v.S.
met duidelijke vermelding van naam en waar het over gaat !!!!
Graag foto('s) digitaal in jpg formaat aanleveren.