Algemene informatie kronieken
de Kroniek

Inzenden copy familiekroniek:

Inzenden copy naar de u bekende adressen.
De volgende redactievergadering is op ????????? 2017.
Vergeet U niet copy in te zenden.


==============================================================================================


Van de redactie

In deze kroniek uitgave kan U lezen dat de redactie een mutatie heeft ondergaan.
Wij zijn ons terdege bewust dat deze activiteit het nodige werk, geduld en creativiteit met zich meebracht.
Wij zijn dan ook de 'oude' redactie veel dank verschuldigd voor het vele 'monniken' werk wat zij al die jaren hebben verricht. Dat het niet altijd van een leien dakje is gegaan zult U begrijpen. Het is zeer bewondingswaardig dat zij zich zo'n lange tijd hiervoor hebben ingezet. Op de Sibonnendagen was er altijd een woord van waardering te horen voor hun inzet, wat door de aanwezigen altijd spontaan middels warm applaus werd ondersteund. Dank, dank en nogmaals dank Hans en Annelies.
Graag zou de nieuwe redactie haar leden het volgende willen vragen.
Het vergaren van kopij zal ook voor ons in de toekomst van groot belang zijn. U kunt daar echter een belangrijke steun in zijn. Wij stellen U voor om te gaan werken met Sibon Kroniek correspondenten. Correspondenten komende vanuit de verschillen-de takken die in de Stichting vertegenwoordigd zijn. Zodat de berichten divers zijn. Enkele leden hebben hun medewerking al toegezegd. Zo zal Henk Sijbom, Uw secretaris, Hennie Sibon, Uw voorzitter en Hans Siebum, oud redactielid, het correspondentschap voor hen respectievelijke familietak op zich nemen.
Hij of zij die zich geroepen voelt om een steen(tje) bij te dragen aan de Sibon Kroniek wordt met open armen ontvangen door de redactie. U kunt daartoe contact opnemen met:

Paula Sibon, Nachtegaalstraat 7, 5735 EP Aarle-Rixtel, telefoon 0492-381610, of een der redactie- en of bestuursleden.
Heeft U op- en of aanmerkingen of suggesties dan staan wij daar voor open.
Samen met onze leden streven we naar een eigentijdse Sibon Kroniek.
Namens de redactie.

De familiekroniek verschijnt meerdere malen per jaar en is opvraagbaar bij de redactie.


==============================================================================================


Redactieleden Sibon Kroniek
Paula / Bjorn Sibon Conny Sibon
Adres Nachtegaalstraat 7 Adres Heusdenhoutsestraat 30
Postcode 5735 EP Postcode 4817 WD
Plaats Aarle - Rixtel Plaats Breda
Telefoon 0492 - 381610 Telefoon 076 - 8882952
E-mailadres Paula / Bjorn Sibon E-mailadres csph@casema.nl

Annie van Riel-Sibon
Adres Schubertstraat 1
Postcode 5102 BH
Plaats Dongen
Telefoon 0162 - 315108
E-mailadres risi01@kpnplanet.nl


Inleveren / insturen copy:

Paula / Bjorn Sibon, Nachtegaalstraat 7, 5735 EP Aarle-Rixtel
mail Paula / Bjorn Sibon: Paula / Bjorn Sibon

C. Sibon, Heusdenhoutsestraat 30, 4817 WD Breda
mail Conny Sibon: csph@casema.nl

A. van Riel-Sibon, Schubertstraat 1, 5102 BH Dongen
mail Annie van Riel-Sibon: risi01@kpnplanet.nl

of een der correspondenten:

Henk Sijbom, Ballandstraat 39, 7751 CT Dalen.
mail Henk Sijbom: henksijbom@coevordendigitaal.nl

Hans Siebum, Sternstraat 24, 1911 BP Uitgeest
mail Hans Siebum: hans.siebum@freeler.nl

H. Sibon, Gerstakker 23, 6641 WC, Beuningen (Gld)